TEST MÀU MỰC

Máy Amiea

Amiea Supreme - Thiết bị PMU cao cấp đến từ Đức

Amiea Facile - Thiết bị PMU chuyên nghiệp đến từ Đức

Amiea Linelle II - Thiết bị PMU chất lượng đến từ Đức

Hệ thống kim Amiea

Đại diện Amiea Việt Nam phân phối các sản phẩm mực xăm, thiết bị PMU cao cấp